Grad OKIOC 

Grad OKIOC är en väggmonterad konvektor med fläkt som är utvecklad för lågtemperaturssystem garanterad hög effekt även vid mycket låga temperaturer. Konvektorn har lågt ljud och fläktintag samtidigt som maximalt uppnådda prestanda bibehålls

Värmeavgivning (w)
ΔT: 50