Atol

Atol är en sektionsradiator som med sin rundade form ger en modern stil till den äldre sektionsradiatorn. Radiatorn har anslutningar för att ansluta ett externt radiatorkoppel som kan kopplas i botten alternativt sida.

Värmeavgivning (w)
ΔT: 50

Max antal element för vald kombination: 60


Effekt: