LP-Pipe

LP Pipe

LP-PIPE paanelradiator i specialutförande med ventil- och rörarrangemang på radiatorns baksida. Vi tillverkar LP-PIPE i fem standardhöjder och i fyra olika effektgrupper.

Vid objektsleveranser kan vi sortera godset stamvis, lägenhetsvis och så vidare. LP-PIPE levereras med integrerad ventil av valfritt fabrikat. Kan fås med Plan front. Som standard lackerad i RAL 9016, kan lackeras i valfri kulör.

Dokument