MMA FVI-HLI (Grad 40,VK,VKM8)

Teknisk specifikation

PositionKv vid 1KKv vid 2KKvsTolerans
10,030,030,03±30%
20,040,040,04±25%
30,050,050,05±20%
40,070,070,07±15%
50,090,090,09±15%
60,140,140,14±10%
70,180,20,2±10%
80,240,260,3±10%
90,260,280,32±10%
100,280,370,5±10%
N0,340,560,87±10%

Insatserna bör vara monterade i trycksatt system minst 24 timmar innan flödesmätning utföres.

Dokument och filer