Styrenhet R-Box

Teknisk specifikation

Används för att ställa fläkthastigheten vid de olika lägena på RAB 21 termostaten