O.C.-FORM BG1 

De senaste 20 åren har mer än 100 miljoner meter av våra fogband installerats. Egen forskning kombinerat med över 30-års erfarenhet och kontinuerliga tester av använt material garanterar en säker och tillförlitlig fogtätning med våra fogband. Våra expanderande fogtätningsband är avsedda för tätning av fogar utomhus. Banden används i huvudsak till fönsterinstallationer men även flitigt inom plåt-, betong och allmänindustrin. Banden tätar mot slagregn, drag och damm. Då våra fogband dessutom är ljud- och värmeisolerande används de också vid bullerbekämpning samt i temperaturskiljande byggnationer.

Tillverkningen av O.C.-Form fogbanden sker hos våra huvudmän Odenwald Chemie GmbH i Tyskland. En stor del av deras tillverkning går till bilindustrin (bland annat Audi, BMW, Mercedes och Porsche). Kvalitetskraven är därför mycket höga på deras produkter vilket även innefattar fogbanden. Våra fogband O.C.-Form BG1 levereras omgående från vårt lager.

O.C.-FORM BGI

Fogbandet O.C.-FORM BG1 är slagregnstätt och UV-beständigt inom angivna måttsgränser. Det har även god ljudisolering och är diffusionsöppet. Dessutom har det ett bra K-värde (= god värmeisolering) och är miljövänligt. Det är även permanentelastiskt efter installationen.

Avsett för tätning av fogar utomhus. Banden tätar mot vatten, slagregn, drag och damm. Vi tar fram specialanpassade dimensioner av våra fogband om ingen av standarddimensionerna passar. Kontakta oss så berättar vi mer om vilka möjligheter vi erbjuder.

För mer information, besök vår alldeles egna Scandos-hemsida!